De expositie ‘Kunst & Religie/‘Kunst und Religion’ is de eerste in een nieuw samenwerkingsverband tussen Kunstmagazijn Nijmegen & Museum Katharinenhof in Kranenburg. In de samenwerking worden actuele thema’s zoals religie, het klimaat, migratie en economie vanuit het microperspectief van de grensregio Nijmegen, Arnhem en Niederrhein benaderd.

Samenwerking kunstmagazijn en museum Katharinenhof

De opening van deze duo-expositie is zondag 19 februari om 11:00 uur in Museum Katharinenhof en om 14:00 uur in galerie Kunstmagazijn. De expo duurt van 19 februari t/m 30 april 2017 in galerie Kunstmagazijn en van 19 februari t/m 14 mei 2017 in Museum Katharinenhof.

Deelnemende kunstenaars

Deelnemende kunstenaars aan de expo zijn: Andreas Hetfeld, Bart Jansen, Bars Janboud, Birgit Brebeck-Paul, Casper ter Heerdt, Dagmar Reichel, Dini Thomsen, Gerhard Stephanus de Groot, #Jan Tregot, Jos Deenen, Jutta Rohwerder, Lutz Baumann, Martje Verhoeven, #Rachel Kruithof en Selma Dronkers.

Verbinding religie en kunst

Voor ‘Kunst en Religie’ reageren vijftien kunstenaars uit de grensregio in hun werk op het thema religie. Terwijl de samenlevingen in West Europa steeds meer seculier lijken te zijn geworden, is religie toch alomtegenwoordig in het maatschappelijke debat, van een niqaabverbod tot misbruikschandalen, van discussies over vrouwenrechten tot bescherming voor discriminatie. In de expositie ‘Kunst en Religie/ Kunst und Religion’ wordt onderzocht in hoeverre religie nog een rol speelt in de kunst. Tegelijkertijd wordt onderzocht hoe kunst reageert op zowel de actuele maatschappelijke vraagstukken rondom religie, als hoe zij zich verbindt met de spirituele, zingevende en mystieke kant ervan.

Expo Kunstmagazijn: Rebelse religie

In Duitsland reageren 12 kunstenaars in hun werk op de religieuze objecten uit de collectie van het museum. In Kunstmagazijn daarentegen wordt religie ter discussie gesteld middels de kunstenaars Jos Deenen, Bart Jansen en Lars Reinboud. (hun werk dient als kritische reflectie op de praktijk en politiek van religie in de samenleving en daarmee als tegenhanger (staat haaks op) voor de expositie in het Katharinenhofmuseum. Twee heel verschillende benaderingen dus.

Bart Jansen

Bart JansenKunstenaar Jansen, bekend om zijn provocerende werk zoals Orville, de helikopter kat, stelt de vraag in hoeverre religieuze afbeeldingen nog een transcendente en spirituele waarde bezitten door deze op een humorvolle, maar ook botte wijze te herinterpreteren. >>>Meer info over Bart Jansen

 

Jos Deenen

Jos DeenenKunstenaar Deenen stelt de hypocrisie in de Rooms-katholieke kerk aan de kaak. In zijn collages plaatst hij beelden naast elkaar die de relatie tussen religie en machtsmisbruik ondervragen. Hoewel het christendom, vanwege haar binding met de specifieke grensregio, centraal staat, bevragen verschillende kunstwerken religie vanuit een breder antropologisch en sociologisch perspectief en daarmee ook het geloof dat bijvoorbeeld migranten naar deze regio meebrachten. >>Meer over Jos Deenen

 

Expo Museum Katharinenhof: artefact

In Museum Katharinenhof staat het artefact centraal: de deelnemende kunstenaars zijn uitgenodigd om in hun werk te reageren op de religieuze objecten uit de collectie van het museum. Wat is de status van relikwieën, de rozenkrans en de crucifix in onze tijd? Wat is de verwantschap met het kunstobject? Uiteenlopende benaderingen, van beschouwend tot confronterend, van sculpturen tot installaties, bieden een verdiepende blik op de status van het religieuze object versus het object in de kunst, en de mate waarin de cultuur, en daarmee de kunst, van ook deze regio, nog altijd diep doordrongen is van een christelijke traditie.

Kunst zonder grenzen?!

Bezoekers worden aangemoedigd beide locaties te bezoeken om zo kennis te maken met elkaar en elkaars kunst. Hoewel er nu een ‘grens’ is, tussen Nederland en Duitsland, tussen de stad en het platteland, was deze groene regio ooit immers een gebied. Rode draad van Kunst en religie/ Kunst und Religion is de vraag hoe bepalend een door mensen aangebrachte grens voor de ervaring van religie is.
Lees het artikel over de duo-expo in de Gelderlander van 23 februari 2017.

Programma:

Prof. Jean Pierre Wils
Prof. Jean Pierre Wils
  • Opening Katharinenhof: Zondag 19 februari, 11:00 uur. Inleiding door de burgemeester van Kranenburg & Openingswoord door Prof. Jean Pierre Wils, hoogleraar wijsgerige ethiek en cultuurfilosofie aan de Radboud universiteit Nijmegen
  • Opening Kunstmagazijn: Zondag 19 februari, 14:00 uur:  Openingswoord door Prof. Jean Pierre Wils
  • Lezing Katharinenhof: Donderdag 9 maart 2017, 20:00 uur. ‘Wat heeft Kunst met Religie te maken?’, door Prof. Jean Pierre Wils
  • Lezing Kunstmagazijn: Woensdag 29.maart 2017, 20:00 uur. ‘Wat heeft Kunst met Religie te maken?’, door Prof. Jean Pierre Wils
  • Entree: gratis. Aanmelden verplicht i.v.m. beperkt aantal plaatsen: ingrid@kunstmagazijn.nl
  • De expo duurt van 19 februari t/m 09 april 2017 in galerie Kunstmagazijn en van 19 februari t/m 14 mei 2017 in Museum Katharinenhof.

Voor meer informatie kijk op:

www.de-nl-kunst.eu | www.kunstmagazijn.nl | www.museumkatharinenhof.de